มันทำงานอย่างไร
1: ประมูล หรือ ซื้อ
หาสินค้าและคลิก “ประมูลตอนนี้” หรือ “ซื้อขาย” เพื่อซื้อสินค้า
2: ยืนยันและจัดส่ง
Rinkya พูดคุย & จ่ายต่อผู้ขายของคุณในนามของคุณ
3: รวบรวมการจัดส่ง
ผู้ขายส่งมาที่คลังของเรา เก็บไว้ได้นานถึง2เดือน เพื่อรวบรวม & ปลอดภัยในการจัดส่ง.
4: ได้รับสินค้าของคุณ
ยื่นคำขอและคุณก็รอรับสินค้าของคุณ สนุกกันเถอะ!

Recent News

2024-05-20 08:37:57 by Scott Russell

153 yen Rate Alcohol Pick up Friday May 24th


BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-05-09 11:03:33 by Scott Russell

152 Yen Rate Alcohol Shipment May 20-21

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-05-09 02:17:57 by Heather Russell

154 Yen Rate

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-04-26 14:22:38 by Scott Russell

154 Yen Rate Golden Week April 29- May 6th

Golden Week .. Normal bidding is fine.. Packages will be have to wait until Fedex/PO opens..

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-04-18 03:12:23 by Heather Russell

150 Yen Rate - Next Alcohol Shipment April 18-19th

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-04-09 15:58:53 by Scott Russell

148 Yen Rate Next Alcohol Shipment April 18-19th

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-03-27 19:23:19 by Scott Russell

148 Yen Rate

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-03-07 13:49:20 by Scott Russell

146 YEN RATE

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-02-15 07:44:17 by Heather Russell

147 yen rate!

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-02-09 03:56:03 by Heather Russell

146 Yen!

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-02-01 01:39:53 by Heather Russell

144 yen!

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-01-24 06:15:30 by Heather Russell

145 Yen

BUYOUT FAIL? It's only delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2024-01-11 01:37:29 by Heather Russell

143 yen! Happy New Year! Shipping has resumed January 9th.

Thank you for your patience while we fill the backlog after some much-needed vacation time! BUYOUT FAIL? It's just delayed. Contact us by opening a ticket. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2023-12-29 16:25:57 by Scott Russell

141 yen! Shipping will resume Jan 9th

Our staff does not get much vacation time. So please bear with us. Your package will be completed as soon as we can.

Thank you and Happy New Year .

BUYOUT FAIL? It's just delayed. Contact us by opening a ticket.

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.
2023-12-21 02:54:28 by Heather Russell

141 yen! BUYOUT FAIL? It's just delayed. Contact us by opening a ticket.

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-12-11 04:52:55 by Heather Russell

142 yen! BUYOUT FAIL? It's just delayed. Contact us by opening a ticket. Some buyouts require specia


Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-11-30 06:51:22 by Heather Russell

144 yen! BUYOUT FAIL? It's just delayed. Contact us by opening a ticket. Some buyouts require specia

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-11-20 17:18:20 by Heather Russell

146 yen! BUYOUT FAIL? It's just delayed. Contact us by opening a ticket.

Some buyouts require special payments. It will go through, say it failed but it is only delayed. Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-09-29 03:49:46 by Heather Russell

146 yen! If a buyout fails, please contact us directly and open a ticket.

Some buyouts require special payments. It will go through, but is delayed and will say as failed. Please contact us right away.

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-08-14 04:11:44 by Heather Russell

143 Yen Rate! Obon Week in Japan, Please forgive the delays.

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-08-07 04:40:36 by Heather Russell

138 Yen Rate

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-07-28 03:14:35 by Heather Russell

136 Yen Rate

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-07-12 02:11:46 by Heather Russell

137 Yen Rate

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price.

(Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-06-21 03:03:36 by Heather Russell

140 Yen Rate

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price.

(Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-05-23 04:00:11 by Heather Russell

135 Yen Rate

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price.

(Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-05-01 14:02:24 by Scott Russell

132 Yen Rate Golden Week

Shipping will resume after Golden Week 5-8

Alcohol Shipping every 3-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price.

(Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

EMS is not 3-7 days anymore.. It is heavily delayed in EU countries.. such as Italy France and UK.
2023-04-18 11:19:10 by Scott Russell

131 Yen Rate

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.


There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

Also Fee explanation linked

https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-03-24 04:56:21 by Heather Russell

129 Yen Rate!

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service.


There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

Also Fee explanation linked

https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-03-16 01:27:12 by Heather Russell

131 Yen Rate!

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-02-28 07:19:36 by Heather Russell

132 Yen Rate!

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-02-22 05:54:43 by Heather Russell

131 Yen Rate!

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-02-14 05:30:04 by Heather Russell

128 Yen Rate - System Upgrade for Tuesday, February 13th 11am-2pm JST

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-02-08 23:50:25 by Heather Russell

128 Yen Rate - System Upgrade for Monday, February 13th 9am-12pm JST

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-02-05 02:11:39 by Heather Russell

126 Yen Rate - System Upgrade for Tuesday, February 7th 9am-12pm JST

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️

Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf

Inquire about LARGE and Oversized Car parts before bidding on and purchasing.
2023-01-13 12:14:40 by Scott Russell

126 Yen Rate Shipping ResumesAlcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2023-01-04 06:24:03 by Heather Russell

128 Yen Rate Happy New Year! Akeome! Shipping resumes after the New Year holiday on January 9th

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-12-21 01:58:56 by Heather Russell

129 Yen Rate Merry Christmas and Happy Holidays. Shipping Resumes Jan 9thAlcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here..

Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-12-07 01:05:59 by Heather Russell

135 Yen Rate

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-10-28 03:40:30 by Heather Russell

136 Yen Rate

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-10-21 11:12:47 by Scott Russell

145 Yen Rate

Alcohol Shipping every 2-4 weeks ⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here..

Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to

https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-10-07 06:53:09 by Heather Russell

140 Yen Rate - Alcohol shipping is every 2-4 weeks.

⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help. ⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-09-21 04:13:52 by Heather Russell

139 Yen Rate , Alcohol Shipment Oct 6-7

Alcohol shipping is every 3-4 weeks. Some cases every 2 weeks.

⚠️1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation.

⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.

⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-09-07 02:27:48 by Heather Russell

138 yen rate

New alcohol shipment week of Sept 5th. Please understand alcohol shipping is every 3-4 weeks. Some cases every 2 weeks. 1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-09-07 02:26:43 by Heather Russell

138 Yen rate - New alcohol shipment week of Sept 5th. Please understand alcohol shipping is every 3-

1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-08-25 03:13:09 by Heather Russell

133 Yen Rate

New alcohol shipment week of Sept 5th.

Please understand alcohol shipping is every 3-4 weeks. Some cases every 2 weeks .

1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked


https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-08-17 00:29:08 by Scott Russell

130 yen Rate - Buyout issue - Warehouse On Obon Vacation, Back Thursday morning August 18th

We are having an issue with buyout items. Our system says failed, but it is actually not failed. We are trying to fix the issue at the moment. When you buyout please understand you might get a failed response.. If you do, please contact us asap, so we can check if the buyout went through.

Thank You very much

1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked


https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-08-05 03:51:17 by Heather Russell

130 Yen Rate

1 Yen and Low bid items ALERT!!! You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help. There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️ Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-07-28 02:54:19 by Heather Russell

132 Yen Rate

1 Yen and Low bid items ALERT!!!

You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help.

There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️

Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-07-05 08:58:35 by Scott Russell

133 Yen Rate

1 Yen and Low bid items ALERT!!!

You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help.

There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️

Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html List of countries on PO list to ship to https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-06-30 12:04:21 by Scott Russell

130 Yen Rate System Maintenance 9am-3pm JPT time 7/01/22 JPY Time

There will be System Maintenance 9am-11am JPT time. . Please contact support if you are having any issues. after 11am JPT time.

Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked

https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

List of countries on PO list to ship to
https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf

LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-06-02 09:14:07 by Scott Russell

130 Yen Rate Post office Rates EMS

Post office has introduced New EMS rates listed here.. Also Fee explanation linked

https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index_en.html

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

List of countries on PO list to ship to
https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/extra_charge.pdf

LARGE and Oversized Car part items must be inquired before bidding on and purchasing
2022-05-01 22:02:07 by Scott Russell

124 Yen Rate!!-

Happy Golden Week !.. Shipping will be delayed until after the holidays.. Will resume after Golden Week..
2022-04-28 16:45:15 by Heather Russell

123 Yen Rate!!- LOW BID ITEM WITH LOW SELLER FEEDBACK! ALERT!

You are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help.
There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens) If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation. ⚠️Please be careful and read descriptions before bidding and/or ask us for help.⚠️
2022-03-22 03:37:44 by Heather Russell

121 Yen Rate!!- LOW BID ITEM WITH LOW SELLER FEEDBACK! ALERT!

Please understand you are 100% responsible for understanding your auction descriptions. If you do not understand something or need help clarifying, please contact customer service. We are happy to help.

There is a scam where a seller lists something for a very low price. (Usually 1000 yen and they have 0 or negative feedback). However, if you look at the description they also list a very high shipping charge. (In the 10,000 - 30,000 yens)
If you bid on one of these auctions and cancel, we have to charge a fee for cancellation.

Please be careful and read descriptions before bidding.
2022-03-19 13:55:34 by Scott Russell

113 Yen Rate

Please be careful bidding on items 1000 yen and below.. Please read descriptions carefully and please check the sellers feedback. If they have zero or low feedback, please check the auction carefully. These sellers are overcharging on shipping. Please ask us first if you have any questions or doubts with a seller. This is very important.
2022-02-14 19:58:00 by Heather Russell

113 Yen Rate

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html Please note Canada has stop Post office operations for the time being. Please check the link above. We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2022 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2022-02-11 16:50:06 by Heather Russell

111 Yen Rate

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html Please note Canada has stop Post office operations for the time being. Please check the link above. We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-12-24 14:32:39 by Scott Russell

111 Yen Rate Merry Christmas!!

Packing Shipping will Resume 1/17 . The rest of operations such as bidding and ordering store items are still open and operating, so do not worry. Only shipping locally and internationally has been affected due to limited staff during the holiday season and the pandemic. We apologize! Alcohol will be sent and processed on Jan 10th.

There also are delays in delivery with Fedex due to the holiday season. It might be best to wait until next year.

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

Please note Canada has stop Post office operations for the time being. Please check the link above. We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-10-20 02:13:04 by Heather Russell

111 Yen Rate!!

Delays in shipping delivery due to the holiday season. Fedex and EMS

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

note that Canada has stop Post office operations for the time being.. Please check the link above.

We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-10-13 19:49:30 by Scott Russell

110 Yen Rate Take Advantage While you Can

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised. https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed as well as some items for packing... Please understand.
2021-10-01 10:15:56 by Scott Russell

109 Yen Rate - Take advantage while you can. We hope everyone is safe and well!

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised. https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed as well as some items for packing... Please understand.
2021-09-21 15:56:57 by Heather Russell

107 yen EMS is now available to the USA with higher rates via the JP Post. https://www.post.japanpo

2021-08-10 18:06:35 by Scott Russell

108 Yen

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised. https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-08-03 18:12:04 by Scott Russell

107 Yen Rate

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised.
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-06-24 04:34:46 by Heather Russell

108 yen rate Japan Holidays Shipping closed July 22-23rd - Shipping Reopens Monday July 26th

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised.
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-06-16 17:27:21 by Heather Russell

107 yen rate

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised.

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-06-08 13:10:50 by Heather Russell

106 yen rate

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised.

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand.
2021-06-03 12:17:26 by Scott Russell

107 Yen Rate - EMS to USA open.

EMS is now available to the USA.. However rates have been raised.

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0415_01_02.pdf

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand
2021-05-12 13:03:42 by Scott Russell

106 Yen Rate Shipping has Resumed

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand
2021-04-29 12:31:04 by Scott Russell

106 Yen Rate

Golden Week is upon Japan Now. Shipping will be closed May 3rd-May 7th. Will Reopen May 10th.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand
2021-04-22 12:14:33 by Scott Russell

106 Yen Rate

Grab it before it goes away!

Post office Shipment Updates - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand
2021-04-14 10:46:50 by Scott Russell

107 Yen Rate

Grab it before it goes away!

Post office Shipment Updates - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all. Car Part packing is heavily delayed... Please understand
2021-04-06 18:12:03 by Rick Russell

108 Yen Rate

Dropped half a cent, but holding it, won't be forever
2021-03-30 18:25:52 by Rick Russell

108 Yen Rate

Grab it before it goes away!

Post office Shipment Updates - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.

Car Part packing is heavily delayed... Please understand
2021-03-23 18:16:08 by Rick Russell

106 Yen Rate

Fedex Shipping delays are due to the winter storms across America.. There is a backlog at their hub in Memphis.. Please expect weather delays. Alcohol shipping is also delayed due to airlines/customs backlog.. https://www.fedex.com/en-us/service-alerts.html#weather Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-03-16 18:37:19 by Rick Russell

107 Yen Rate

Fedex Shipping delays are due to the winter storms across America.. There is a backlog at their hub in Memphis.. Please expect weather delays. Alcohol shipping is also delayed due to airlines/customs backlog.. https://www.fedex.com/en-us/service-alerts.html#weather Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-03-09 18:22:30 by Rick Russell

106 Yen Rate

Fedex Shipping delays are due to the winter storms across America.. There is a backlog at their hub in Memphis.. Please expect weather delays. Alcohol shipping is also delayed due to airlines/customs backlog.. https://www.fedex.com/en-us/service-alerts.html#weather Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-03-02 18:10:51 by Rick Russell

104 Yen Rate

Fedex Shipping delays are due to the winter storms across America.. There is a backlog at their hub in Memphis.. Please expect weather delays. Alcohol shipping is also delayed due to airlines/customs backlog.. https://www.fedex.com/en-us/service-alerts.html#weather Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-02-23 18:27:43 by Rick Russell

103 Yen Rate

Fedex Shipping delays are due to the winter storms across America.. There is a backlog at their hub in Memphis.. Please expect weather delays. Alcohol shipping is also delayed due to airlines/customs backlog..

https://www.fedex.com/en-us/service-alerts.html#weather

Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize..

Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-02-16 18:11:58 by Rick Russell

104 Yen Rate

Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. We will get to them asap. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-02-03 06:03:31 by Rick Russell

103 Yen Rate

Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. We will get to them asap. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-01-26 18:14:05 by Rick Russell

101 Yen Rate

Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. We will get to them asap. Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2021-01-20 07:04:41 by Rick Russell

102 Yen Rate

Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. We will get to them asap.

Post office - Operations To Countries. https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2020-12-15 18:18:42 by Rick Russell

101 Yen Rate ! Happy New Year!

Shipping has resumed, please expect some delays for car parts for shipping.. We apologize.. We will get to them asap.

Post office - Operations To Countries.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html

We hope everyone is staying safe and well during these tough times. 2021 will be a better year for us all.
2020-11-18 08:29:48 by Rick Russell

102 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers. Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/ List of countries not shipping through Post office. https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-11-11 07:30:55 by Rick Russell

103 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers. Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/ List of countries not shipping through Post office. https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-10-27 18:32:41 by Rick Russell

102 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers. Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/ List of countries not shipping through Post office. https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-09-16 02:38:08 by Rick Russell

103 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers. Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/ List of countries not shipping through Post office. https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-08-25 18:07:51 by Rick Russell

104 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers. Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/ List of countries not shipping through Post office. https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-08-21 06:04:48 by Rick Russell

103 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers.

Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/

List of countries not shipping through Post office.
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf

SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-08-18 18:38:43 by Rick Russell

103 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers.

Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/

List of countries not shipping through Post office.
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf

SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.
2020-08-11 18:48:53 by Rick Russell

104 Yen Rate

Squeezed out a penny. Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available.... Alcohol has resumed shipping through our normal carriers. Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA. EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/ https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf List of countries not shipping through Post office. SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office. OBON August 10th Holiday in Japan.
2020-08-04 18:12:35 by Rick Russell

103 Yen Rate

Shipping through Fedex Priority at 1-3 business days available....

Alcohol has resumed shipping through our normal carriers.

Fedex Economy has resumed for EU/AFRICA.

EMS, SAL is still not shipping to some countries. USA/AU/

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0716_01_01_en.pdf

List of countries not shipping through Post office.

SEA is available for all countries. Registered AIR/SAL we cannot accept yet due to the change in having to travel to the post office.

OBON August 10th Holiday in Japan.
2020-07-28 18:28:45 by Rick Russell

103 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. Alcohol has resumed shipping. EMS, SAL is still not running. Post office is still not shipping packages to the following countries: Asia: Afghanistan, Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Laos, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Timor-Lest Middle East: Iran, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates Oceania: American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Midway Atoll, Nauru, New Caledonia, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Saipan,Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wake Island, Wallis and Futuna Europe: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cayman Islands, Faroe Islands, Georgia, Greece, Greenland, Ireland, Kosovo, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Malta, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Vatican City North and Central America: United States, Canada, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Caribbean Netherlands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islands South America: Brazil, Guyana, Peru
2020-07-21 20:46:16 by Rick Russell

105 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. Alcohol has resumed shipping. EMS, SAL is still not running. Post office is still not shipping packages to the following countries: Asia: Afghanistan, Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Laos, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Timor-Lest Middle East: Iran, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates Oceania: American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Midway Atoll, Nauru, New Caledonia, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Saipan,Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wake Island, Wallis and Futuna Europe: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cayman Islands, Faroe Islands, Georgia, Greece, Greenland, Ireland, Kosovo, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Malta, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Vatican City North and Central America: United States, Canada, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Caribbean Netherlands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islands South America: Brazil, Guyana, Peru
2020-07-14 18:12:04 by Rick Russell

105 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. Alcohol has resumed shipping. EMS, SAL is still not running. Post office is still not shipping packages to the following countries: Asia: Afghanistan, Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Laos, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Timor-Lest Middle East: Iran, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates Oceania: American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Midway Atoll, Nauru, New Caledonia, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Saipan,Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wake Island, Wallis and Futuna Europe: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cayman Islands, Faroe Islands, Georgia, Greece, Greenland, Ireland, Kosovo, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Malta, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Vatican City North and Central America: United States, Canada, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Caribbean Netherlands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islands South America: Brazil, Guyana, Peru
2020-06-30 18:54:20 by Rick Russell

106 Yen Rate

Squeezed out two cents worth. We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. Alcohol has resumed shipping.

EMS, SAL is still not running. Post office is still not shipping packages to the following countries:

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Brunei, India, Indonesia, Laos, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Timor-Lest


Middle East: Iran, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates


Oceania: American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Midway Atoll, Nauru, New Caledonia, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Saipan,Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wake Island, Wallis and FutunaEurope: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cayman Islands, Faroe Islands, Georgia, Greece, Greenland, Ireland, Kosovo, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Malta, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Vatican City


North and Central America: United States, Canada, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Caribbean Netherlands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, U.S. Virgin IslandsSouth America: Brazil, Guyana, Peru
2020-06-23 18:26:14 by Rick Russell

104 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. Alcohol has resumed shipping.
2020-06-16 18:15:04 by Rick Russell

105 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. Alcohol has resumed shipping.
2020-06-09 18:43:30 by Rick Russell

106 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. (excluding alcohol)
2020-06-02 18:19:35 by Rick Russell

106 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. (excluding alcohol)
2020-05-26 18:18:47 by Rick Russell

105 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. (excluding alcohol)
2020-05-19 18:27:10 by Rick Russell

105 Yen Rate

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. (excluding alcohol)
2020-05-12 18:15:55 by Rick Russell

105 Yen Rate - Fedex Priority 1-3 business days! Can ship now!

We can ship through Fedex Priority - cheaper and faster than Fedex Economy at 1-3 business days.. (excluding alcohol)

We thank you for your patience!

The delays are due to not enough flights.

United States of America Post office is suspending shipments until further notice. SEA is still available at 2-3 Months.

Fedex priority is also available.. Please let us know if you would like estimates. Fedex priority is the only fast method available. Fedex economy is shut down until further notices.

Effective April 24 onward's, they will temporarily stop accepting the following international packages addressed to the United States of America.
2020-04-29 18:07:53 by Rick Russell
105 Yen Rate Fedex Priority now available..
We thank you for your patience!

The delays are due to not enough flights.

United States of America Post office is suspending shipments until further notice. SEA is still available at 2-3 Months.

Fedex priority is also available.. Please let us know if you would like estimates. Fedex priority is the only fast method available. Fedex economy is shut down until further notices.

Effective April 24 onward's, they will temporarily stop accepting the following international packages addressed to the United States of America.


Notice from Japan Post

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_03.html


EMS
2020-05-12 18:14:54 by Rick Russell

105 Yen Rate

2020-05-06 18:25:54 by Rick Russell

104 Yen Rate

We thank you for your patience!

The delays are due to not enough flights.

United States of America Post office is suspending shipments until further notice. SEA is still available at 2-3 Months.

Fedex priority is also available.. Please let us know if you would like estimates. Fedex priority is the only fast method available. Fedex economy is shut down until further notices.

Effective April 24 onward's, they will temporarily stop accepting the following international packages addressed to the United States of America.
2020-04-29 18:07:53 by Rick Russell

105 Yen Rate Fedex Priority now available..

We thank you for your patience!

The delays are due to not enough flights.

United States of America Post office is suspending shipments until further notice. SEA is still available at 2-3 Months.

Fedex priority is also available.. Please let us know if you would like estimates. Fedex priority is the only fast method available. Fedex economy is shut down until further notices.

Effective April 24 onward's, they will temporarily stop accepting the following international packages addressed to the United States of America.


Notice from Japan Post

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_03.html


EMS

AIR International Parcel

AIR small package

* SAL international packages and small packages are no longer accepted)


We apologize for the inconvenience caused.. We hope everyone is staying safe and well during this time period.

Please contact our Customer Support, if you have any questions and concerns.

Contact us

We will also notify you as soon as we receive any further updates from Japan Post.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01_en.html

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_03.html

List of countries affected that cannot be shipped now is listed below.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01_01_en.pdf?200415 1.

1. Countries and regions subject to the temporal suspension of the acceptance of EMS and AIR (Seamail is still available for these destinations.)

Asia: Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Brunei, Laos

Europe: Ireland, Azerbaijan, Italy, Estonia, Austria, Greece, Croatia, Switzerland, Spain, the Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Belarus, Belgium, Poland, Portugal, Malta, Latvia. Lithuania, Liechtenstein, Romania, Luxembourg, Russia, Sweden, Denmark, Norway

Oceania: Australia

North and Central America: El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Trinidad and Tobago, Barbados

South America: Brazil, Peru

Middle and Near East: The United Arab Emirates, Israel, The Sultanate of Oman, Saudi Arabia, Turkey, Jordan

Africa: Algeria, Uganda, Egypt, Ghana, Kenya, Senegal, Tanzania, South Africa, Nigeria, Morocco, Mauritius, Reunion2. Countries and regions subject to the temporal suspension of the acceptance of EMS, AIR and Seamail:

Asia: China, Mongolia, India, Indonesia, Maldives, Bhutan

Europe: Ukraine

Oceania: New Caledonia, New Zealand, Fiji

North and Central America: Panama. Honduras

South America: Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela

Middle and Near East: Iraq, Cyprus, Kuwait, The Kingdom of Bahrain

Africa: Tunisia, Zimbabwe
2020-04-22 07:23:51 by Rick Russell

106 Yen Rate United States of America Japan Post office News.

We thank you for your patience!

The delays are due to not enough flights.

United States of America Post office is suspending shipments until further notice. SEA is still available at 2-3 Months.

Fedex priority is also available.. Please let us know if you would like estimates. Fedex priority is the only fast method available. Fedex economy is shut down until further notices.

Effective April 24 onward's, they will temporarily stop accepting the following international packages addressed to the United States of America.


Notice from Japan Post

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_03.html


EMS

AIR International Parcel

AIR small package

* SAL international packages and small packages are no longer accepted)


We apologize for the inconvenience caused.. We hope everyone is staying safe and well during this time period.

Please contact our Customer Support, if you have any questions and concerns.

Contact us

We will also notify you as soon as we receive any further updates from Japan Post.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01_en.html

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_03.html

List of countries affected that cannot be shipped now is listed below.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01_01_en.pdf?200415 1.

1. Countries and regions subject to the temporal suspension of the acceptance of EMS and AIR (Seamail is still available for these destinations.)

Asia: Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Brunei, Laos

Europe: Ireland, Azerbaijan, Italy, Estonia, Austria, Greece, Croatia, Switzerland, Spain, the Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Belarus, Belgium, Poland, Portugal, Malta, Latvia. Lithuania, Liechtenstein, Romania, Luxembourg, Russia, Sweden, Denmark, Norway

Oceania: Australia

North and Central America: El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Trinidad and Tobago, Barbados

South America: Brazil, Peru

Middle and Near East: The United Arab Emirates, Israel, The Sultanate of Oman, Saudi Arabia, Turkey, Jordan

Africa: Algeria, Uganda, Egypt, Ghana, Kenya, Senegal, Tanzania, South Africa, Nigeria, Morocco, Mauritius, Reunion2. Countries and regions subject to the temporal suspension of the acceptance of EMS, AIR and Seamail:

Asia: China, Mongolia, India, Indonesia, Maldives, Bhutan

Europe: Ukraine

Oceania: New Caledonia, New Zealand, Fiji

North and Central America: Panama. Honduras

South America: Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela

Middle and Near East: Iraq, Cyprus, Kuwait, The Kingdom of Bahrain

Africa: Tunisia, Zimbabwe

2020-04-14 18:17:30 by Rick Russell

105 Yen Rate - Shipping Delay update! Please Read.

We thank you for your patience! Some countries are experiencing heavy shipping delays. This is due to the coronavirus pandemic. We hope everyone is safe and well.

EMS - USA is delayed at least 1-2 weeks. Fedex Economy has been shutdown until further notice. We hope a return in May. We still offer Fedex priority. If you would like a quote from our staff please ask during a shipping request.

Your items are safe and well at our warehouse. You may hold storage here until shipping resumes normally.

Please contact us at our help desk or at shipping@rinkya.com if you have any questions!

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01_en.html

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_03_en.html

List of countries affected that cannot be shipped now is listed below.

https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0409_01_01_en.pdf?200415


1. Countries and regions subject to the temporal suspension of the acceptance of EMS and AIR (Seamail is still available for these destinations.)

Asia: Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Brunei, Laos

Europe: Ireland, Azerbaijan, Italy, Estonia, Austria, Greece, Croatia, Switzerland, Spain, the Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Belarus, Belgium, Poland, Portugal, Malta, Latvia. Lithuania, Liechtenstein, Romania, Luxembourg, Russia, Sweden, Denmark, Norway

Oceania: Australia

North and Central America: El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Trinidad and Tobago, Barbados

South America: Brazil, Peru

Middle and Near East: The United Arab Emirates, Israel, The Sultanate of Oman, Saudi Arabia, Turkey, Jordan

Africa: Algeria, Uganda, Egypt, Ghana, Kenya, Senegal, Tanzania, South Africa, Nigeria, Morocco, Mauritius, Reunion2. Countries and regions subject to the temporal suspension of the acceptance of EMS, AIR and Seamail:

Asia: China, Mongolia, India, Indonesia, Maldives, Bhutan

Europe: Ukraine

Oceania: New Caledonia, New Zealand, Fiji

North and Central America: Panama. Honduras

South America: Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela

Middle and Near East: Iraq, Cyprus, Kuwait, The Kingdom of Bahrain

Africa: Tunisia, Zimbabwe
2020-04-07 18:35:32 by Rick Russell

106 Yen Rate

Grabbed another penny, spend it all in one place (here)
2020-03-31 18:19:06 by Rick Russell

105 Yen Rate

Trying, hope you grabbed it
2020-03-24 18:35:22 by Rick Russell

109 yen rate

Crazy market, snagged this, use it now, can't guarantee it for long
2020-03-17 18:19:55 by Rick Russell

105 Yen Rate

Up Up and away
2020-03-10 18:21:29 by Rick Russell

103 Yen Rate

If you try try again, skydiving isn't for you
2020-03-03 19:06:16 by Rick Russell

105 Yen Rate

Minor fall, hoping for a major lift
2020-02-25 19:03:04 by Rick Russell

108 Yen Rate -

It is far too consistent not to be inconsistent consistently
2020-02-18 18:56:56 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Did you get your penny yet?
2020-02-11 18:13:43 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Find a Penny, pick it up...Well?
2020-02-05 08:03:16 by Rick Russell

107 Yen rate

Hasn't changed in a while, which way will it go?
2020-01-28 18:01:40 by Rick Russell

107 Yen rate

Like an envelope...stationary
2020-01-21 20:22:26 by Rick Russell

107 Yen rate

2020-01-15 02:12:31 by Heather Russell

107 Yen Rate

Inching up there slowly!
2019-12-10 18:23:29 by Rick Russell

106 Yen Rate

Up and down and up again, exchange rates are so indecisive
2019-12-03 18:14:11 by Rick Russell

105 Yen Rate

Been up so long looks like down to me
2019-11-26 18:27:49 by Rick Russell

107 Yen Rate

What goes down must come up
2019-11-19 18:42:48 by Rick Russell

106 Yen Rate

“Some people are so positive, that when they slip in dog poop, they pirouette” -Josh Stern
2019-11-12 18:16:58 by Rick Russell

107 Yen Rate

“Between Ennui and Ecstasy unwinds our whole experience of time.”
― Emil Cioran
2019-11-05 18:12:56 by Rick Russell

106 Yen Rate

And they say International trade is boring
2019-10-29 18:29:50 by Rick Russell

106 Yen Rate

Change remains unchanged, for now
2019-10-22 18:16:12 by Rick Russell

106 Yen Rate

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”
― Andy Warhol
2019-10-15 20:51:45 by Rick Russell

106 Yen Rate

“Time drips, heavy, slow…”
― Albert Camus
2019-10-08 18:09:38 by Rick Russell

105 Yen Rate

The rate remains unchanged, do you?
2019-10-08 18:09:38 by Rick Russell

105 Yen Rate

The rate remains unchanged, do you?
2019-10-01 18:13:11 by Rick Russell

105 Yen Rate

Find a Penny, pick it up
2019-09-24 18:28:25 by Rick Russell

104 Yen Rate

Dropped a penny, act now while you still have good cents
2019-09-17 18:19:23 by Rick Russell

105 Yen Rate

"the more things change, the more they continue to be the same thing"- Jean-Baptiste Alphonse Karr
2019-09-10 18:23:58 by Rick Russell

105 Yen Rate

It has risen
2019-09-03 18:20:33 by Rick Russell

103 Yen Rate

Everybody talks about the exchange rate, who are the ones doing something about it?
2019-08-27 18:22:25 by Rick Russell

103 Yen Rate

Slip sliding away
2019-08-20 18:20:38 by Rick Russell

104 Yen Rate

You may request shipping at any time
2019-08-06 18:18:21 by Rick Russell

104 Yen Rate

You may request shipping at anytime!
2019-08-06 09:59:53 by Scott Russell

106 Yen Rate - OBON Summer Schedule AUG 13-16 warehouse packing/shipping companies will be closed.

Starting from Aug 13-16 warehouse shipping companies will be closed due to Obon summer schedule here in Japan. Please request your shipping by August 8th to have your package shipped. We will reopen shipping August 17th.

Please honor your loved ones during this time period.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival

2019-07-30 18:18:33 by Rick Russell

106 Yen Rate

"The only completely consistent people are the dead.” Aldous Huxley
2019-07-25 07:24:54 by Rick Russell

106 Yen Rate

OOPS Sorry Wishful thinking while typing
2019-07-23 18:17:26 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Like typing paper the rate remains stationary
2019-07-16 21:03:10 by Rick Russell

106 Yen Rate

“Consistency is the hallmark of the unimaginative.” ― Oscar Wilde
2019-07-09 18:17:25 by Rick Russell

106 Yen Rate

in defiance of Newton, what went down has come up. Don't miss it this time.
2019-07-02 18:23:12 by Rick Russell

105 Yen Rate

Unchanged, back in dirty underwear territory
2019-06-25 20:44:45 by Rick Russell

105 Yen Rate

Wrong way but at least it moved, better hurry before it gets worse
2019-06-18 18:28:54 by Rick Russell

106 Yen Rate

“A foolish consistency is the hobgoblin of little minds,..." Thoreau
2019-06-11 18:19:37 by Rick Russell

106 Yen Rate

Unchanged, hopefully unlike your shirt
2019-06-04 18:28:52 by Rick Russell

106 Yen Rate

Floating down a bit now's the time, before it gets lower
2019-05-28 18:41:49 by Rick Russell

107 Yen rate

Sinko de Mayo, three weeks late
2019-05-21 18:19:42 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Inched up, slowly, slowly catchee monkey
2019-05-14 18:23:13 by Rick Russell

107 Yen rate

Golden Week Hangover, still a few goodies left
2019-05-07 18:19:28 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Warehouse open in a couple hours. New Emperor. celebrate! Buy some clothes.
2019-04-23 00:07:01 by Heather Russell

110 Yen Rate - GOLDEN WEEK SCHEDULE!

The Rinkya warehouse will be closed from April 29th and re-open on May 8th. Rinkya is still open, however, because Golden Week is a national holiday, we will not be shipping during this time. Please keep this in mind when you request and Happy Golden Week!
2019-04-16 19:54:11 by Rick Russell

110 Yen Rate -

In this case a penny spent is a penny earned, word to the wise
2019-04-08 18:35:30 by Rick Russell

109 yen rate

Unchanging are the sands of time, but don't count on it, act before you can't
2019-04-01 18:22:06 by Rick Russell

109 yen rate

A Penny spent is a Penny earned
2019-03-26 18:17:00 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Slip sliding away, don't dawdle
2019-03-19 18:23:26 by Rick Russell

109 Yen Rate

Consistency is the Hobgoblin of small minds
2019-03-12 18:09:45 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Slip sliding away, Procrastination is not your friend
2019-03-05 18:26:37 by Rick Russell

109 yen rate

Puff Pant Penny, slowly it rises, but remember what goes up comes down don't waste it
2019-02-26 18:16:03 by Rick Russell

108 Yen Rate -

consistency is the hobgoblin of little Yen Rates
2019-02-19 19:06:56 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Apparently like a tortoise well, at least the slow part
2019-02-12 18:25:28 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Huff, puff, Penny use it well
2019-02-05 19:18:12 by Rick Russell

107 Yen rate

Constancy is an under appreciated virtue
2019-01-29 18:21:57 by Rick Russell

107 Yen rate

Hopefully unlike underwear, the rate remains unchanged
2019-01-23 07:49:03 by Rick Russell

107 Yen Rate

Another week another penny
2019-01-15 18:22:46 by Rick Russell

106 Yen Rate- Shipping is back and we got a penny in our hat

2019-01-08 09:00:56 by Rick Russell

105 Yen Rate

Shipping has returned
2019-01-03 18:18:17 by Rick Russell

105 Yen Rate & HOLIDAY WAREHOUSE/SHIPPING SCHEDULE!!

Rinkya shipments are closed December 31-6th. Shipping resumes the 7th of January.
2018-12-25 02:26:45 by Heather Russell

108 Yen Rate & HOLIDAY WAREHOUSE/SHIPPING SCHEDULE!!

Rinkya shipments are closed December 31-6th. Shipping resumes the 7th of January.
2018-12-19 05:40:35 by Rick Russell

110 Yen Rate & HOLIDAY WAREHOUSE/SHIPPING SCHEDULE!!

Rinkya shipments are closed December 31-6th. Shipping resumes the 7th of January.
2018-12-11 18:11:45 by Rick Russell

111 Yen Rate & HOLIDAY WAREHOUSE/SHIPPING SCHEDULE!!

Rinkya shipments are closed December 31-6th. Shipping resumes the 7th of January.
2018-12-04 18:57:06 by Rick Russell

110 Yen Rate & HOLIDAY WAREHOUSE/SHIPPING SCHEDULE!!

Rinkya shipments are closed December 31-6th. Shipping resumes the 7th of January.
2018-11-27 18:13:41 by Rick Russell

112 Yen Rate

Apparently Santa Claus is coming to Town
2018-11-20 20:01:34 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Couldn't last forever
2018-11-13 20:04:34 by Rick Russell

111 Yen Rate

Still at the year's high, why? do you care? stay high
2018-11-06 18:10:14 by Rick Russell

111 Yen Rate

Election Results may sink it Todays the day
2018-10-30 18:19:55 by Rick Russell

111 Yen Rate

Matches the highest in 2018, grab it before it disappears
2018-10-24 05:53:23 by Rick Russell

109 yen rate

A little stability is nice take advantage
2018-10-16 19:48:28 by Rick Russell

109 yen rate

Grab it, it should descend until election day
2018-10-09 20:30:04 by Rick Russell

111 Yen Rate

Told you, strike when the iron's hot. What goes up must come down.
2018-10-04 07:11:12 by Rick Russell

112 Yen Rate

Best rate of the year!!! Cash in!!!
2018-09-26 05:27:18 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Exchange rate continues to be the best of the year now's the time
2018-09-18 18:17:29 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Best Yen Rate since January, grab it!!!
2018-09-12 05:01:48 by Rick Russell

109 yen rate

Today's the day, it's here, just look
2018-09-04 18:12:21 by Rick Russell

109 yen rate

Spinning wheel got to round, make the penny work for you
2018-08-28 19:12:17 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Summer's end, time to get down to some serious acquisitions
2018-08-21 21:02:39 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Holiday over schedule shipping and enjoy the exchange rate, like 8% discount, grab it by the (whatever)
2018-08-14 18:32:50 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Our Warehouse is on break for Obon! The rest of Rinkya is open, the warehouse will resume shipping on August 20th. Thank you! ^_^ What is Obon? https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
2018-08-10 19:57:18 by Heather Russell

108 Yen Rate - OBON HOLIDAY SCHEDULE

Our Warehouse is on break for Obon! The rest of Rinkya is open, the warehouse will resume shipping on August 20th.
Thank you! ^_^ What is Obon? https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
2018-08-08 15:59:31 by Scott Russell

108 Yen Rate - OBON HOLIDAY SCHEDULE

Last day for ship requests for the Obon holiday, August 11-19th is August 9th. Please make your ship request before then otherwise the warehouse resumes shipping on August 20th. Thank you! ^_^ What is Obon? https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
2018-08-02 10:48:34 by Scott Russell

109 Yen Rate - OBON HOLIDAY SCHEDULE!

Last day for ship requests for the Obon holiday, August 11-19th is August 9th. Please make your ship request before then otherwise the warehouse resumes shipping on August 20th. Thank you! ^_^ What is Obon? https://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
2018-07-25 10:11:38 by Scott Russell

108 Yen Rate

2018-07-19 10:47:20 by Scott Russell

110 Yen Rate

2018-07-04 10:23:00 by Scott Russell

108 Yen Rate

There are a whole bunch of numbers that it would be worse to be bored by
2018-06-26 18:13:44 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Constancy and fidelity are nothing to bring to a party
2018-06-19 18:10:36 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Note paper also remained stationary
2018-06-12 18:19:22 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Softy, softly catchee monkey
2018-06-05 18:11:06 by Rick Russell

107 Yen Rate

I guess the buck is rising to the occasion maybe you should too
2018-05-29 18:47:40 by Rick Russell

106 Yen Rate

Well, envelopes remained stationary, Carpe Diem
2018-05-22 18:09:35 by Rick Russell

108 Yen Rate -

A little stability is not a bad thing
2018-05-15 18:30:36 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Watch the pennies and the dollars will take care of themselves. ...
2018-05-08 18:16:01 by Rick Russell

107 Yen Rate

I have traveled in realms of Gold, but that, for now, is done.
2018-04-30 20:34:30 by Rick Russell

107 Yen Rate GOLDEN WEEK BONUS and SHIPPING SCHEDULE -

Last day to ship request before the Golden Week holiday is April 26th. Golden Week is until May 6th and shipping will resume on May 7th. Thank you and Happy Golden Week! ^_^
2018-04-24 18:14:25 by Rick Russell

106 Yen Rate GOLDEN WEEK SHIPPING SCHEDULE -

Last day to ship request before the Golden Week holiday is April 26th. Golden Week is until May 6th and shipping will resume on May 7th. Thank you and Happy Golden Week! ^_^
2018-04-17 18:24:47 by Rick Russell

105 Yen Rate - GOLDEN WEEK SHIPPING SCHEDULE -

Boring week Despite the false news, apparently nothing happened.
Last day to ship request before the Golden Week holiday is April 26th. Golden Week is until May 6th and shipping will resume on May 7th. Thank you and Happy Golden Week! ^_^
2018-04-10 18:14:57 by Rick Russell

105 Yen Rate

Slowly, slowly catchee Monkey
2018-04-02 15:24:03 by Rick Russell

104 Yen Rate

Take advantage of the burp
2018-03-27 20:38:36 by Rick Russell

103 Yen Rate

Slip sliding away, Carpe Diem
2018-03-19 18:21:21 by Rick Russell

104 Yen Rate

It didn't Spring ahead, so much for all the hype
2018-03-12 18:12:00 by Rick Russell

104 Yen Rate

Sneaking back up, a trend?
2018-03-06 18:18:47 by Rick Russell

103 Yen Rate

Like sands through the hourglass, such are the pennies of our dollar.
2018-03-06 18:18:47 by Rick Russell

103 Yen Rate

Like sands through the hourglass, such are the pennies of our dollar.
2018-02-27 18:20:32 by Rick Russell

105 Yen Rate

The third time is the charm, won't last much longer
2018-02-27 18:20:32 by Rick Russell

105 Yen Rate

The third time is the charm, won't last much longer
2018-02-27 18:20:32 by Rick Russell

105 Yen Rate

The third time is the charm, won't last much longer
2018-02-27 18:20:32 by Rick Russell

105 Yen Rate

The third time is the charm, won't last much longer
2018-02-27 18:20:32 by Rick Russell

105 Yen Rate

The third time is the charm, won't last much longer
2018-02-27 18:20:32 by Rick Russell

105 Yen Rate

The third time is the charm, won't last much longer
2018-02-20 18:14:09 by Rick Russell

105 Yen Rate

consistency is the hobgoblin of little minds
2018-02-13 18:25:45 by Rick Russell

105 Yen Rate

Hasn't been this low in a while, look for premium goods that only come out when it is low
2018-02-06 18:32:24 by Rick Russell

107 Yen rate

Someone threw some sand on the wheels of progress, take advantage
2018-01-30 18:19:12 by Rick Russell

106 Yen Rate

America's economic renaissance now includes the need to export, Carpe Diem!
2018-01-23 18:33:31 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Stability is often an overlooked virtue.

2018-01-16 18:14:30 by Rick Russell

108 Yen Rate -

What goes up, must come down. Spinning wheel got to go round.
2018-01-09 18:17:10 by Rick Russell

110 Yen Rate-

Everything back to normal and a good rate to start the year. Sometimes being here is good.
2018-01-04 07:15:30 by Rick Russell

110 Yen Rate - Shipping back to Normal!

Happy New Year everyone! ^_^
2017-12-26 18:20:52 by Rick Russell

111 Yen Rate - HAPPY HOLIDAY SHIPPING

NEW YEAR SCHEDULE: All couriers in Japan will be closed from December 29th - January 5th. We cannot send your items these days. Thank you for your wonderful support this year and have a Happy Holiday!
2017-12-16 13:30:16 by Rick Russell

111 Yen Rate Guess we put the penny in the old man's hat. HAPPY HOLIDAY SHIPPING & UPGRADE SCHEDULE

We'll be performing maintenance on our servers at 12:30 am JST (10:30 am EST, 7:30 am PST) this Thursday, December 27th and may experience up to 1 hour of downtime. If you have any auctions ending during this time, please contact us to make a manual bid or please place your bid before this time. NEW YEAR SCHEDULE: All couriers in Japan will be closed from December 29th - January 5th. We cannot send your items these days. Thank you for your wonderful support this year and have a Happy Holiday!
2017-12-12 18:21:23 by Rick Russell

111 Yen Rate Guess we put the penny in the old man's hat.

Request before 8am JPT Friday, December 15th if you would like your item to arrive for Christmas. All couriers in Japan will be closed from December 29th - January 5th. We cannot send your items these days. Thank you for your wonderful support this year and have a Happy Holiday!
2017-12-05 19:19:47 by Rick Russell

110 Yen Rate - Tis the season I guess, didn't expect it - HOLIDAY SHIPPING SCHEDULE - Click here

Request before 8am JPT Friday, December 15th if you would like your item to arrive for Christmas. All couriers in Japan will be closed from December 29th - January 5th. We cannot send your items these days. Thank you for your wonderful support this year and have a Happy Holiday!
2017-11-28 18:20:25 by Rick Russell

109 yen rate

Newton's apple, get Christmas before it hits his head.
2017-11-21 18:13:34 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Don't say I didn't try to warn you.
2017-11-14 18:13:40 by Rick Russell

111 Yen Rate

Drip, dripping away, maybe the last week
2017-11-07 18:21:36 by Rick Russell

111 Yen Rate

Still the same, but making downward noises
2017-11-01 09:01:28 by Rick Russell

111 Yen Rate

The more things change, the more they stay the same - Carpe Diem!
2017-10-24 18:20:16 by Rick Russell

111 Yen Rate

Never argue with an upward trend
2017-10-17 21:26:35 by Rick Russell

110 Yen Rate -

This is getting strange, I'm bedding down.
2017-10-10 18:24:50 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Same old, same old, an anomaly in a chaotic system
2017-10-03 18:18:12 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Up, up and away in my beautiful balloon
2017-09-26 18:05:21 by Rick Russell

109 yen rate

Well it isn't moving in the wrong direction, a pessimist is never disappointed, occasionally happily surprized
2017-09-19 18:19:18 by Rick Russell

109 yen rate

It is inching up, why? didn't expect it, I wouldn't trust it, but maybe that's just me
2017-09-12 18:18:53 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Up up and away don't lose it this time
2017-09-05 18:25:21 by Rick Russell

106 Yen Rate

A Slow fall, maybe catchee monkey this week
2017-08-29 18:30:09 by Rick Russell

107 Yen rate

Grab this one it's hanging on by the fingernails
2017-08-22 18:13:43 by Rick Russell

107 Yen rate

Told you so nothing goes up forever, grab this before a fall
2017-08-15 18:56:00 by Rick Russell

108 Yen Rate -

It may be a gift. Probably won't last long.
2017-08-08 20:01:02 by Rick Russell

107 Yen rate

Slip sliding away. Today's the day
2017-08-01 18:32:17 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Don't plead you weren't warned this isn't underwear, it doesn't remain unchanged
2017-07-25 18:16:51 by Rick Russell

110 Yen Rate -

The more things change, the more they stay the same, Carpe Diem!
2017-07-18 18:13:35 by Rick Russell

110 Yen Rate -

What goes up must come down, don't let it drop any more. Seize the day
2017-07-11 18:12:22 by Rick Russell

112 Yen Rate

What can we say? Up, up and away...
2017-07-06 00:23:19 by Rick Russell

111

Can't explain it, but some of the best things in life are like that.
2017-06-27 18:14:38 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Up, up and Away
2017-06-27 18:12:59 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Up, up and away.
2017-06-20 18:15:40 by Rick Russell

109 Yen Rate

What goes up must come down, spinning wheel got to go round
2017-06-20 18:15:40 by Rick Russell

109 Yen Rate

What goes up must come down, spinning wheel got to go round
2017-06-20 18:13:50 by Rick Russell

109 Yen Rate

What goes up must come down, spinning wheel got to go round
2017-06-13 18:21:29 by Rick Russell

108 Yen Rate -

It finally burped, today's the day
2017-06-06 18:24:43 by Rick Russell

107 Yen rate

As sand through the hourglass, so is our exchange rate. Carpe diem!
2017-05-30 18:38:52 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Slowly, slowly catchee monkey
2017-05-23 18:26:38 by Rick Russell

109 Yen Rate

Sinking a bit slower, but sinking nonetheless
2017-05-16 18:19:33 by Rick Russell

110 Yen Rate -

It's turning a corner, grab it soon or lose it.
2017-05-09 18:43:48 by Rick Russell

112 Yen Rate

Wow, this won't last forever
2017-05-07 19:34:59 by Rick Russell

111. Yen Rate

What goes up, must come down, the holiday is over.

2017-04-25 18:58:36 by Rick Russell

109 Yen Rate GOLDEN WEEK SCHEDULE - Warehouse will not be shipping Wednesday, May 3rd till Sunday Ma

Trump says it's too high, you judge
2017-04-18 19:10:17 by Rick Russell

106 Yen rate

Didn't I tell you?
2017-04-12 18:28:22 by Rick Russell

107 Yen rate

"The dollar is too strong" use it or lose it
2017-04-05 18:32:06 by Rick Russell

108 Yen Rate -

Don't expect it to last forever
2017-03-28 18:25:57 by Rick Russell

109 Yen Rate

Slowly, slowly catchee Monkey
2017-03-21 18:18:59 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Grab this one before it gets away
2017-03-14 18:32:25 by Rick Russell

113 Yen Rate

Up again, don't expect it to last, buy now!
2017-03-07 19:20:31 by Rick Russell

112 Yen Rate

Going UP! May not last long
2017-03-07 19:19:49 by Rick Russell

112 Yen Rate

Going up, may not last long
2017-03-07 19:15:35 by Rick Russell

113.31 Yen Rate

Going Up again, look carefully
2017-02-26 19:37:44 by Rick Russell

110 Yen Rate -

Make your move soon, it looks like a trend
2017-02-21 18:28:53 by Rick Russell

111 Yen Rate

Mild downward trend don't lose this rate
2017-02-14 18:32:25 by Rick Russell

112 Yen Rate

And what goes up, goes up again
2017-02-07 18:29:34 by Rick Russell

110 Yen Rate -

What goes up, must come down, grab it now!!!
2017-01-31 18:27:45 by Rick Russell

111 Yen Rate

Constancy is a virtue, it is said
2017-01-24 10:26:08 by Rick Russell

111 Yen Rate

Take advantage now
2017-01-18 18:25:19 by Rick Russell

113 Yen Rate

The dollar is remaining strong, but falling so look closely before you pass anything by
2017-01-13 15:23:19 by Rick Russell

114 Yen Rate

The Rinkya Warehouse is now open and working harder than ever to give you speedy service.
2017-01-10 18:25:27 by Rick Russell

114 Yen Rate

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th.
2017-01-03 18:33:26 by Rick Russell

116 yen rate

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th.
2016-12-27 19:30:30 by Rick Russell

116 yen rate

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th. For delivery in time for Christmas, please make your ship requests by December 12th. If you’d like to get your packages out before the staff vacation, please request by December 25th. ***If your item is large and complicated, we cannot guarantee packing dates, but our Rinkya elves will do their best! Thank you and have a Happy Holiday!
2016-12-20 21:30:52 by Rick Russell

yen rate 116

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th. For delivery in time for Christmas, please make your ship requests by December 12th. If you’d like to get your packages out before the staff vacation, please request by December 25th. ***If your item is large and complicated, we cannot guarantee packing dates, but our Rinkya elves will do their best! Thank you and have a Happy Holiday!
2016-12-20 21:28:30 by Rick Russell

yen rate 116

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th. For delivery in time for Christmas, please make your ship requests by December 12th. If you’d like to get your packages out before the staff vacation, please request by December 25th. ***If your item is large and complicated, we cannot guarantee packing dates, but our Rinkya elves will do their best! Thank you and have a Happy Holiday!
2016-12-13 18:40:05 by Rick Russell

113 Yen Rate

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th. For delivery in time for Christmas, please make your ship requests by December 12th. If you’d like to get your packages out before the staff vacation, please request by December 25th. ***If your item is large and complicated, we cannot guarantee packing dates, but our Rinkya elves will do their best! Thank you and have a Happy Holiday!
2016-12-06 20:00:04 by Heather Russell

112 yen rate & *RINKYA HOLIDAY SCHEDULE*

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th.
During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service.
Your packages will resume shipment January 12th.
For delivery in time for Christmas, please make your ship requests by December 12th.
If you’d like to get your packages out before the staff vacation, please request by December 25th.
***If your item is large and complicated, we cannot guarantee packing dates, but our Rinkya elves will do their best! Thank you and have a Happy Holiday!
2016-12-06 18:33:50 by Rick Russell

112 Yen rate

Rinkya warehouse will be closed December 30th and reopen January 12th. During this time, only ship requests will not be handled, everything else is working at Rinkya, you may still bid and contact customer service. Your packages will resume shipment January 12th. For delivery in time for Christmas, please make your ship requests by December 12th. If you’d like to get your packages out before the staff vacation, please request by December 25th. ***If your item is large and complicated, we cannot guarantee packing dates, but our Rinkya elves will do their best! Thank you and have a Happy Holiday!
2016-11-30 10:38:51 by Scott Russell

Yen rate 110

Christmas Season! Great Yen rate, use it fast!
2016-11-24 10:25:24 by Scott Russell

Yen rate 110

Strong Dollar Bump Use it Fast
2016-11-15 18:42:27 by Rick Russell

Yen rate 107

Strong Dollar Bump Use it Fast May Not Last
2016-11-07 18:24:45 by Rick Russell

Yen rate 102

The more things change the more they stay the same.
2016-11-01 18:13:04 by Rick Russell

Yen rate 102

Sometimes stability is welcome
2016-10-25 19:00:08 by Rick Russell

Yen rate 102

Don't knock progress, makes things a little more affordable.
2016-10-17 18:27:01 by Rick Russell

101 Yen Rate.....

Still with us, don't miss any boats
2016-10-11 18:21:56 by Rick Russell

101 Yen Rate.....

Elevators up and down, underwear no change, don't be underwear.
2016-10-04 19:35:36 by Rick Russell

101 Yen Rate.....

Bargain time begins again
2016-09-27 18:24:24 by Rick Russell

99 Yen Rate

Maybe the last chance this year to see the A list Goods
2016-09-20 18:18:51 by Rick Russell

100 yen rate

It's slow worldwide, but the season is just beginning if you sell, it's buying season
2016-09-13 18:32:55 by Rick Russell

101 Yen Rate.....

Well, it's a change. time to look for bargains
2016-09-06 18:34:26 by Rick Russell

Yen Rate 99

, will they haul out the good stuff again, have a look!
2016-08-29 18:28:59 by Rick Russell

Yen Rate 100

Look quick before the Good Stuff gets away
2016-08-22 18:27:33 by Rick Russell

97 Yen rate

Central Bank Acted US Fed didn't time for the best Japan has to offer
2016-08-22 18:23:09 by Rick Russell

97 Yen rate

The Central bank acted the US Fed didn't - Time to look for the best Japan has to offer
2016-08-22 18:20:00 by Rick Russell

100 Yen Rate 93

The Central bank acted the US Fed didn't - Time to look for the best Japan has to offer
2016-08-16 11:46:19 by Scott Russell

98 yen rate...

98 yen rate...
2016-08-08 18:39:12 by Rick Russell

99 Yen Rate

- the better stuff has a limited lifespan the Fed meets soon
2016-08-03 22:40:12 by Heather Russell

98 yen rate... At the very least, it makes sellers put out cooler stuff! ^_^

2016-08-03 03:57:07 by Rick Russell

104 Yen Rate

"You have to admit it's getting better"
2016-07-28 04:45:14 by Rick Russell

102 Yen Rate.....

2016-07-27 05:02:57 by Rick Russell

100 Yen Rate 102

2016-07-19 18:46:49 by Rick Russell

103 Yen Rate

Bargain Time Again
2016-07-13 18:35:30 by Rick Russell

101 Yen Rate.....

Some sellers are staying with some great stuff, take a surf
2016-07-06 19:24:40 by Rick Russell

98 Yen Rate

Won't last long. Bank meeting soon, sellers putting out some amazing items to take the advantage while it exists. You owe it to yourself to look!!!
2016-06-30 16:18:40 by Heather Russell

100 Yen Rate

2016-06-30 16:18:40 by Heather Russell

100 Yen Rate

2016-06-15 11:15:27 by Elaine Russell

101 Yen Rate.....

2016-06-08 10:29:24 by Elaine Russell

104 Yen Rate. School's out!!

2016-05-11 10:58:54 by Elaine Russell

105 Yen rate. Welcome Back!!

2016-05-03 08:03:25 by Scott Russell

104 Yen Rate. GOLDEN WEEK

Golden Week Holidays May 3rd - May 6th
2016-04-06 12:17:28 by Elaine Russell

108 Yen Rate......

2016-03-31 11:36:27 by Elaine Russell

110 Yen Rate!!! Shop 'Til You Drop!!

2016-03-11 19:04:58 by Heather Russell

109 Yen Rate!!!

2016-02-24 12:43:22 by Elaine Russell

109 Yen Rate.....

2016-02-20 18:56:07 by Heather Russell

110 Yen Rate & Fixing Rinkya After System Issues

We understand there are issues with your accounts after we unfortunately experienced some downtime this past Friday. We are working hard on fixing everything as quickly as possible and we thank you for your patience while we fix the system. Please report any errors to us through the ticket system and we'll get you sorted as quickly as possible! Thank you again! ^_^
2016-02-10 11:31:24 by Elaine Russell

110 yen rate...

2016-01-27 01:13:00 by Elaine Russell

117 Yen Rate! Better times are coming!!

2016-01-12 08:38:14 by Scott Russell

114 Yen Rate

Happy Year of the Monkey!! Shipping department is now open. Due to the amount of requests, please expect small delays. We will do our best to finish your requests in the next couple of days. Happy New Years!
2016-01-05 11:37:36 by Elaine Russell

116 Yen Rate

Happy Year of the Monkey!! December 31st - January 8th, is when the shipping department will be closed for the holidays. Shipping will reopen January 11th. Thank you for your patience while our elves get a little bit of rest! Happy Holidays!
2015-12-15 20:07:04 by Heather Russell

118 yen rate. Holiday Schedule for Rinkya!

December 23rd - 30th, shipping will slow down and service will wind down for the holidays until we hit December 31st - January 8th, when the shipping department will be closed for the holidays. Thank you for your patience while our elves get a little bit of rest! Happy Holidays!
2015-12-12 02:27:56 by Elaine Russell

118 yen rate! ^_^

2015-11-11 12:59:25 by Elaine Russell

120 yen rate^_^

Boom!!!
2015-11-04 11:10:50 by Elaine Russell

118 yen rate! ^_^

Start Me Up!!
2015-10-21 11:04:04 by Elaine Russell

117 yen rate! ^_^

Movin' the Chains!!
2015-10-14 16:23:00 by Heather Russell

116 yen rate! ^_^

2015-09-24 17:20:03 by Heather Russell

117 yen rate! Creeping back up.... ^_^

2015-09-17 08:42:24 by Scott Russell

116 Yen Rate! Fall break Sep 21-23rd Monday-Wednesday National Holidays


2015-08-31 16:34:06 by Bart Riepe

116 Yen Rate!

2015-08-27 18:12:42 by Bart Riepe

116 Yen Rate

Update finished, let us know if there are any issues!
2015-08-27 16:32:44 by Bart Riepe

116 Yen Rate

Please take care that an update is currently running on the Rinkya site. Errors may occur. Finished by 17:30 JST (1:30 AM PST)
2015-08-27 13:33:52 by Bart Riepe

116 Yen Rate

Rinkya will go into maintenance for around an hour at 0:30 AM PST (or 4:30 JST). Please place all bids you want before this time!
2015-08-26 16:05:24 by Heather Russell

116 yen rate! ^_^

2015-08-26 03:54:47 by Heather Russell

118 yen rate!

2015-08-20 21:16:10 by Heather Russell

121 yen rate!

2015-08-18 21:50:33 by Heather Russell

121 yen rate!

2015-08-05 15:36:19 by Scott Russell

121 Yen Rate! Obon Aug 10-14th

Our shipping department will be delayed 10-14th of August due to Obon season here in Japan. We will resume shipping at full capacity on the August 18th, after Obon summer vacation..
2015-08-05 11:30:49 by Scott Russell

121 Yen Rate! Warehouse Moved!

Car parts will be slightly delayed for packing. We thank you for your patience!
2015-07-30 09:15:30 by Scott Russell

120 Yen Rate! Warehouse Moved!

We have successfully moved our warehouse! Shipping Request are now open. Car parts however, will experience some delays in finishing. We thank you for your patience during the warehouse move!
2015-07-22 08:19:33 by Scott Russell

120 Yen Rate. Shipping Request Closed until the 29th.

We are currently moving warehouses. Shipping will resume 28th- 29th or 30th of July! Everything else is open!
2015-07-16 20:24:01 by Heather Russell

120 yen and WE'RE MOVING! Shipping Interruption Updates.

We'll be moving warehouses starting the week of July 27th. What does this mean for you? It means that if you would like to avoid a delay in shipping your packages out during that week, please request shipment by July 23rd. Checking in will also be delayed during this time as well. Bidding, buying, customer service and everything else is open as usual. Please feel free to ask any questions! Thank you for your patience and understanding while we move on to bigger and better things! :)
2015-07-01 12:45:26 by Elaine Russell

120 yen rate

Fireworks!!
2015-06-03 15:30:32 by Heather Russell

120 yen rate! Creeping on up there! :)

2015-05-28 03:25:32 by Heather Russell

119 yen rate! Yippy!!!

2015-05-20 13:05:22 by Heather Russell

118 yen rate! Yummy, yummy to my tummy!

2015-05-14 14:52:03 by Bart Riepe

116 yen rate!

2015-04-24 23:34:38 by Heather Russell

116 yen rate & Golden Week Schedule!

The warehouse will not be shipping from April 30th, resuming on May 11th, JPT. Please send your requests before April 29th if you would like to have your item sent before the Golden Week holiday! ^_^
2015-03-25 11:09:48 by Heather Russell

116 yen rate!

2015-03-18 12:48:54 by Heather Russell

117 yen rate and March 19th Yahoo Maintanence

The Yahoo Japan Auction website will be under maintenance on March the 19th from 01:00 to 07:00 a.m. (JST).

During this time, you may not be able to bid, or watch list. We thank you for your patience.
2015-03-11 10:47:31 by Heather Russell

117 Yen Rate! Happy, Happy, Happy!

2015-02-13 00:44:55 by Heather Russell

116 yen rate, BOOM! :)

2015-01-15 17:25:45 by Heather Russell

114 yen rate! :)

2015-01-08 20:02:57 by Heather Russell

115 yen rate. Please read about our delays due to the holidays in Japan! :)

2015-01-08 03:56:12 by Heather Russell

116 yen rate. After holiday delays in Japan. We are back in the office! ^_^

The entire country has been on holiday for New Year. Delays are being seen with seller's sending items, shipping to our warehouse, etc. We are also back after a vacation and so our warehouse needs a week or so to get back up to speed. We appreciate your patience while everything normalizes. Thank you and Happy New Year!
2015-01-05 20:45:37 by Heather Russell

116 yen rate. Happy New Year! Rinkya warehouse is still off till January 8th.

Thank you for your patience with shipping and checking in! Right now delivery is delayed due to all of Japan being closed. :)
2014-12-24 23:50:53 by Heather Russell

116 yen!! MERRY CHRISTMAS!! ^_^

We've stopped shipping until January 8th, but everything else works! Have a wonderful holiday season! ^_^
2014-12-17 20:32:49 by Heather Russell

113 yen & Holiday Schedule for Rinkya

We are experiencing delays from sellers, shippers and in the warehouse due to the holidays. We thank you for your patience! ^_^ Our warehouse is closed from December 29th until January 8th. No ship requests will be done during this time. To get your items out before this time, please request by December 25th JPT! Thank you and Happy Holidays!
2014-12-03 17:59:19 by Heather Russell

115 yen! When was the last time you saw that?

Happy Christmas Shopping!
2014-11-20 01:01:22 by Heather Russell

112 Yummy Yen!

2014-11-05 17:07:23 by Heather Russell

110 yen rate, and it is PARTY TIME!!

2014-10-13 02:15:14 by Heather Russell

105 yen rate and bidding is A-OK! :)

2014-10-13 00:23:07 by Heather Russell

Bidding problems

We are experiencing some connectivity issues with Yahoo right now. If you have an item which ends right now, please use the chat at the bottom of the screen, submit a ticket telling us the URL and your high bid. Thank you for your patience while we work on this!
2014-09-24 15:44:23 by Heather Russell

105 yen rate!! When was the last time you saw that!? :)

2014-09-17 15:00:33 by Heather Russell

103 yen rate.

Hallelujah!!! :)!
2014-09-03 14:23:28 by Heather Russell

102 yen rate.

Moving on up! :)
2014-08-27 21:17:49 by Heather Russell

101 yen rate

Wooo hooo!!!
2014-08-19 22:52:36 by Heather Russell

100 yen rate

2014-08-06 17:04:00 by Heather Russell

100 yen rate and August 13th - 15th Obon vacation for Japanese warehouse staff

Next week, our Japanese warehouse staff will halt all shipments from August 13th-15th and return August 18th on Monday. Please get your ship requests in by August 11th to ensure your package goes out before the vacation! Thank you for letting our staff take a break! For more info on Obon, please go here: http://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
2014-08-05 18:51:29 by Heather Russell

100 yen rate Maintenance today, August 6th at 12am

August 6th, 2014, beginning at 12:00 AM (EDT), which will be 10PM JPT. If the site is down and you need a bid, please email us directly at stores@rinkya.com with your URL and bid amount. We do not expect interruption, but you never know! :)
2014-07-25 17:18:24 by Heather Russell

100 yen rate and Postponed maintenance Sunday July 27th

They will no longer be performing at this time. We will update you with new dates and times.
2014-07-23 18:59:58 by Heather Russell

100 yen rate and maintenance Sunday July 27th

On July 27th, 2014, beginning at 2:00AM (EDT) (4:00PM JPT) there will be maintenance from our ISP, upgrading the servers. This may cause problems with bidding, so if you have an auction ending around this time, please let us know the link and amount so we can bid for you!
2014-06-20 22:07:25 by Bart Riepe

100 yen rate

2014-06-20 07:07:55 by Bart Riepe

100 yen rate

There are still issues on our providers network. Bids may fail during this time but should succeed if you try again.
2014-06-19 21:53:51 by Bart Riepe

100 yen rate

2014-06-18 18:39:55 by Bart Riepe

100 yen rate

Our hosting provider has some issues with their network, resulting in Rinkya being very slow. Our apologies for the inconvenience.
2014-06-16 22:44:56 by Heather Russell

100 yen rate

2014-05-15 17:16:25 by Heather Russell

100 yen rate and Scheduled Yahoo Maintenance Announcement

Scheduled Yahoo Japan Auction Maintenance Notice - Service Interruption.

Yahoo will be doing some maintenance in the next few weeks and some auctions may be affected. Boo!!!

Details of this can be found below:
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/maintenance/post_966/

The scheduled maintenance dates/times and affected items are as follows:

First Round:
2014/5/22 01:00~07:00(JST)

Auction ID`s starting with the letters [e] and [q]

Second Round:
2014/5/28 01:00~07:00(JST)

Auction ID`s starting with the letters [b] [c] [d] [p] [r] [s]

Third Round:
2014/6/5 01:00~07:00(JST)

Auction ID`s starting with the letters [f] [g] [t] [u] [v] [w] [x]

Fourth Round:
2014/6/12 01:00~07:00(JST)

Auction ID`s starting with the letters [h] [k] [m] [n] [j] [l] [o]

Please bid on these items well in advance of the maintenance times so that you do not take a chance in losing them. We cannot be held responsible for missed bids due to Yahoo maintenance.

Please let us know if you have any questions about this!
;)
2014-05-07 07:19:54 by Heather Russell

100 yen rate - Golden Week Vacation, Welcome Back!

Japan (and our warehouse) has returned back from the Golden Week vacation! We thank you for your patience as we now get back up to speed. ^_^
2014-04-24 12:17:42 by Heather Russell

100 yen rate GOLDEN WEEK Schedule!

Rinkya is up and running during Golden Week except for our warehouse staff. If you want to get your items shipped before the Golden Week holiday in Japan, please request by April 28th. Our warehouse staff (and most of Japan) is off April 29th - May 6th for Golden Week. Shipping will resume on April 7th. What is Golden Week, you ask? This is golden week
2014-04-23 06:59:40 by Heather Russell

100 yen rate

All systems up and running! Please let us know if you experience any problems!
2014-04-22 20:30:05 by Heather Russell

100 yen rate

We are experiencing issues with our new deployment which shall be fixed shortly. We thank you for your patience. Please let us know if there are any auctions ending in the next hour, so we can bid for you.
2014-04-22 12:41:13 by Bart Riepe

100 yen rate

Deployment complete. Please let us know if you encounter any issues!
2014-04-22 10:24:15 by Bart Riepe

100 yen rate

There will be a deployment from 10:30 PM EDT to 11:30 EDT that can cause service disruption.
2014-04-09 15:31:59 by Heather Russell

100 yen rate

2014-04-09 15:31:00 by Heather Russell

100 yen rate

2014-04-02 15:26:24 by Heather Russell

101 yen rate

2014-03-19 13:18:12 by Heather Russell

99 yen

2014-03-12 16:36:42 by Heather Russell

101 yen rate

2014-02-27 01:06:45 by Heather Russell

100 yen rate

2014-01-28 16:42:56 by Heather Russell

101 yen rate

2014-01-15 20:07:03 by Heather Russell

102 yen rate. Buy up before Japan's sales tax hike in April!

2014-01-05 22:53:18 by Heather Russell

102 yen rate. Happy New Year! Read about Japan's sales tax hike.

Thank you for your patience and hope everyone had a great holiday! The staff gets back this week and we'll be SWAMPED! We really appreciate your patience though while we get back up to speed. :)

We've got a nice blog post about this coming up this week, but in April, Japan raises its sales tax from 5% to 8%. While this doesn't affect all orders, it does affect some. So, take advantage of any high-prices items from stores now before the tax hike arrives!
2013-12-08 17:47:29 by Heather Russell

102 yen rate MERRY CHRISTMAS!!! Holiday Ship Schedule, New Alert Feature, Update Bid Limit Feature!

Rinkya's holiday schedule for 2013 is as follows:
The warehouse is closed for December 23rd Emperor's Bday and then
the 24th and 25th for Christmas.

Our New Year schedule is from December 30th - January 6th where the Rinkya warehouse is also closed.

Rinkya is open 24 hours, so you can bid away during this time and ask questions on customer service! We just will not be shipping at this time. If you'd like to get your item in time for Christmas, please request by December 19th!

HAPPY HOLIDAYS FROM RINKYA! :)

Also, check out our new features!
New Alert Feature!
You can now add alerts for keywords and sellers on Rinkya! Get an alert to your inbox when any listing appears with your preferred keywords and/or seller!
https://www.rinkya.com/en/alert

Updating your Bid Limit
You can now access your bid limit and update it real-time for those last minute bids!
Just access this feature through your account member profile here:
https://www.rinkya.com/en/payment/update_bidlimit
2013-11-29 14:17:23 by Heather Russell

Happy days at 98 yen!

2013-11-15 19:41:10 by Heather Russell

Happy Weekend at 97 yen!!!

2013-10-08 10:24:48 by Bart Riepe

95 yen

2013-10-07 22:48:21 by Heather Russell

95 yen.

Rinkya will be down for maintenance momentarily today, Monday October 7th, from 1am -3 am JPT, 12pm-2pm EST and 9am-11am JPT.
2013-10-04 16:52:29 by Heather Russell

95 yen.

2013-09-27 22:10:22 by Heather Russell

97 yen this week! ^_^;

2013-09-06 18:19:53 by Heather Russell

98 yen! Have a great weekend!

Check out our new support system!
2013-09-05 20:47:13 by Heather Russell

96 yen. Rinkya's new support ticket system launch!

Welcome to the roll out of our new support ticket system! We hope you will enjoy it and look forward to your feedback while we improve. Thank you! ^_^
2013-08-23 14:04:23 by Heather Russell

96 yen!

Happy Weekend! ^_^
2013-08-05 23:01:49 by Heather Russell

95 yen - Obon Vacation from August 14th - 20th!

Please request shipment by August 9th if you'd like to get your items out before the vacation. Thanks to everyone for letting us take off during this time! You'll still be able to bid, ask questions, everyting else! Only the shipping will be on vacation at this time. What is Obon? Check it out here: http://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
2013-07-04 15:45:02 by Heather Russell

97 yen

2013-06-28 14:32:21 by Heather Russell

95 yen for a lovely weekend!

2013-06-14 13:31:38 by Heather Russell

93 yen

2013-06-07 10:41:40 by Heather Russell

95 yen

2013-05-19 21:33:18 by Heather Russell

I feel bad for you son, I got 99 yen and a dollar ain't one.

2013-05-17 10:15:29 by Heather Russell

99 yen!!! Server outage planned for Friday, May 17th.

We will be upgrading our server, Friday 7pm PST, 9pm PST) for approx. 1 hour. We are sorry for the inconvenience! We will not be online at this time. Thank you for your patience!!!
2013-05-15 10:54:19 by Bart Riepe

Saving Searches

We have added a feature that allows you to add direct YJ searches and SAVE SELLERS to your saved searches list.\!!!
Whooo hooo!!!!
In addition, you are now able to switch between two different display sizes when using the paginated view. For those times when you just want a slightly bigger picture.
2013-05-13 22:59:30 by Heather Russell

96 Yen. Server outage planned for Friday, May 17th.

We will be upgrading our server, Friday 7pm PST, 9pm PST) for approx. 1 hour. We are sorry for the inconvenience! We will not be online at this time. Thank you for your patience!!!
2013-05-08 18:19:25 by Heather Russell

96 yen -

Check out our new site design and please let us know if you have any feedback so we can impr
2013-04-25 15:02:09 by Bart Riepe

New Layout Update

We've updated our new layout to address some of the concerns you've voiced over the past days.
2013-04-24 14:12:29 by Heather Russell

96 yen Click here for old browse!

GOLDEN WEEK DELAYS. April 29th - May 7th. Please request by April 26th if you'd like to avoid the delay.
2013-04-12 16:33:53 by Bart Riepe

96 yen Click here for old browse!

We've got a new facelift and we realize it might take a while to get used to, but once you do, we are sure you will love it!
2013-04-05 18:06:00 by Heather Russell

94 yen today, wooo hoooo!!!!

2013-03-30 20:05:00 by Heather Russell

91 Yen Rate!

2013-03-15 19:00:00 by Heather Russell

93 yen update today!

We update the yen rate every Friday at Rinkya with the rate we receive at the banks. ^_^
2013-02-08 18:30:08 by Heather Russell

90 Yen Rate!!! WOW!!

2013-02-01 03:13:26 by Heather Russell

87 yen

Keeps creeping up!
2013-01-28 21:01:29 by Heather Russell

86 yen. Packing may be delayed slightly due to the packing staff taking vacation from the 29th- 8th

Thank you for your patience!
2013-01-18 02:09:56 by Heather Russell

Yen Rate Change!

86 yen. Keeps getting even better! Updated every Friday!
2013-01-11 05:24:41 by Heather Russell

Yen Rate Change!

85 yen - Getting better!
2013-01-04 09:54:04 by Heather Russell

84 yen rate.

Rates updated each Friday in Japan.
2013-01-02 23:18:35 by Heather Russell

Happy Year of the Snake!

82 yen rate.
2012-12-27 20:57:47 by Heather Russell

New Year Schedule & Yen Rate!

82 yen! Warehouse is off from December 31st - January 3rd for New Year.
2012-12-26 11:21:32 by Heather Russell

New Year Schedule

80 Yen rate. Merry Christmas! Warehouse is off from December 31st - January 3rd for New Year.
2012-12-21 08:24:54 by Heather Russell

Holiday Schedule!

80 yen rate. The warehouse staff will be off until Wednesday December 26th. Please feel free to email us though for any help! ^_^; Happy Holidays!
2012-12-21 08:17:52 by Heather Russell

Happy Holidays!

80 yen rate. Hope everyone is having a wonderful Holiday! ^_^
2012-12-05 15:02:26 by Heather Russell

Holiday Shipping Schedule

Get your requests in by December 12th for Christmas delivery!
80 Yen rate.
2012-11-29 21:49:19 by Heather Russell

79 yen rate - Yeah!

2012-11-28 07:12:25 by Heather Russell

77 yen rate - Old System links will be removed by January 1st.

2012-10-19 04:19:17 by Heather Russell

Yen Update & Migration

77 yen
Please migrate here: (migration no longer necessary)
2012-09-02 13:14:20 by Heather Russell

Migration!

75 yen
Have you migrated? YOU WILL NOT ENTER AN INTERNAL BID IF YOU DO NOT MIGRATE!! DON'T GET CAUGHT UP IN THE RUSH!! MIGRATE BEFORE October 1st!!! If not, please migrate here: (migration no longer necessary) Once you are migrated, please make sure you bookmark this link and ALWAYS login here before bidding or watchlisting: http://www.rinkya.com/en/login/form Having problems? Email us and let us know ASAP! needhelp@rinkya.com or support.rinkya.com New System tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=4qm_76bn5xg
2012-08-29 13:43:18 by Heather Russell

Server Issues

Unfortunately we experienced a hard drive failure on Wednesday, August 29th. Did you miss an auction?
Please email us and let us know what you missed with the URL.
http://support.rinkya.com
Sorry for an inconvenience!
2012-08-29 08:17:05 by Bart Riepe

Issues

We are experiencing server difficulties. Your auto-bids will be placed.

If there is an auction ending in the next few hours, please email us at rinkyarocks @ gmail.com with the URL and your high bid. Thank you for your patience! :)
2012-08-13 11:00:37 by Heather Russell

Migration News!!

Have you migrated? Final migration October 1st!!!
If not, please migrate here:
(migration no longer necessary)

Once you are migrated, please make sure you bookmark this link and ALWAYS login here before bidding or watchlisting:
http://www.rinkya.com/en/login/form

Having problems? Email us and let us know ASAP! needhelp?@rinkya.com or support.rinkya.com

New System tutorial:
http://www.youtube.com/watch?v=4qm_76bn5xg

**Warehouse staff Obon vacation till August 16th.
2012-08-06 02:54:04 by Heather Russell

Obon Staff Vacation Notification! August 12th - 15th

Our warehouse staff will be away for Obon next week for only 4 days. Sunday - Wednesday
We will not be shipping during these 4 days.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
If you'd like your items shipped before then, please request by the end of this week. Thank you! ^_^

http://rinkya.blogspot.co.uk/2007/08/japans-obon-festival.html
2012-07-30 01:36:17 by Heather Russell

How to Autobid on the New System!

Migrated yet? Check out this video on how to autobid: http://www.youtube.com/watch?v=4qm_76bn5xg
2012-07-19 19:21:26 by Heather Russell

NEW FEATURE! The Autobid Double-Tap!

Now you can put in 2 bids for your autobids on Rinkya! Sometimes that first amount isn't enough, so we'll go ahead and bid a 2nd amount for you. ALL WHILE YOU ARE SLEEPING! More of a chance to win your favorite item!
Haven't migrated yet to the new system?
(migration no longer necessary)
2012-07-06 13:13:49 by Heather Russell

Learning how to Watchlist & Autobid on the new Rinkya!

Just click here for a handy YouTube video on how easy it is to watchlist & autobid
http://www.youtube.com/watch?v=4qm_76bn5xg
Haven't migrated yet & want to? Let us know & we'll get you over! Yen rate is 77 yen.
2012-06-22 16:50:15 by Heather Russell

Rinkya's New Support Desk!

http://support.rinkya.com
Let us know how you like it!

Today's rate is 77 yen.